Μια από τις τάσεις που επιτάσσει, για το 2014, η βιομηχανία της μόδας είναι τα εξώπλατα νυφικά. Η πλάτη είναι από πιο ελκυστικά σημεία του γυναικείου σώματος. Αναδείξτε την, επιλέγοντας το κατάλληλο νυφικό και καθηλώστε όλα τα βλέμματα, χωρίς να προκαλείτε.

backless1

backless3

backless4

backless5

backless6

backless7


backless9

backless10

backless11

backless12

backless14

backless15