Το πέπλο ολοκληρώνει την νυφική εμφάνιση.

veil1

veil2

veil3

veil4

veil5

veil6

veil7

veil8

veil9

veil10

veil11

veil12